Kirchenchor


18. Dezember 2017; 19:30 Uhr   Chorprobe im Pfarrhaus Struppen
22. Januar 2018; 19:30 Uhr   Chorprobe im Pfarrhaus Struppen